haal meer informatie uit je data en maak het visueel met een dashboard

KRIJG REALTIME INZICHT IN JE APPLICATIELANDSCHAP

SparkleFlow is ontwikkeld met het doel om alle relevante informatie over software applicaties te verzamelen en uit te wisselen met andere systemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan distributie systemen, workspace management systemen, service desk (ITSM) systemen, software asset management systemen, configuratie management databases, Active Directory, etc.. Hierdoor wordt het mogelijk data te verzamelen, te combineren tot bruikbare informatie en in perspectief te zetten wat voorheen niet mogelijk was. Deze informatie kan vervolgens op diverse dashboards worden getoond. SparkleFlow heeft een eigen dashboard platform waar naast een aantal standaard dashboards, ook dashboards op maat gemaakt kunnen worden om elke informatie wens te vervullen. Het is echter ook mogelijk om vanuit SparkleFlow een dataset aan te bieden aan een rapportagetool naar keuze, zoals bijvoorbeeld Power BI, Crystal reports of Tableau.

Doordat we nu kunnen beschikken over alle relevante informatie, wordt het mogelijk om interessante en toepasbare rapportages te genereren, zonder dat daarvoor nog aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Het aantal mogelijkheden is nagenoeg onuitputtelijk, maar om een indruk te geven zal ik hieronder een aantal voorbeelden noemen:

 • Migratie gereedheid.
  Per gebruikers is te zien of alle applicaties die deze gebruiker nodig heeft getest en in productie zijn. Dit kan desgewenst ook per afdeling.
 • License compliance.
  Door informatie uit Active Directory, SCCM, Software Asset Management, Usage Agent en SparkleFlow te combineren wordt het mogelijk om feilloos te traceren of er voldoende licenties zijn en of er nergens het aantal licenties wordt overschreden. Daarnaast wordt het mogelijk om een eventueel te veel aan licenties terug te dringen.
 • Project status.
  Op elke moment is direct inzichtelijk hoe aan applicatie packaging project er voor staat. Alle KPI’s kunnen op diverse manieren getoond worden.
 • Resource planning.
  SparkleFlow weet exact hoeveel werk er nog gedaan moet worden en kan op basis van gemiddelden bepalen hoeveel resources er nog nodig zijn om binnen een te bepalen termijn de werkzaamheden af te ronden.
 • Vulnerability alerts.
  Door informatie over vulnerabilities te combineren met de applicaties in SparkleFlow kan er realtime aangegeven worden waar de grootste risico’s zitten en kan er tevens een oplossingsrichting worden aangegeven.
 • Monitoren SLA.
  Bij interne- of externe klanten wordt het mogelijk om gemaakte afspraken te monitoren, zodat het mogelijk wordt om direct bij te sturen. Denk hierbij aan doorlooptijden, doorberekende kosten of andere meetbare parameters.
 • Applicatie afhankelijkheden.
  Alle afhankelijkheden van applicaties zijn op diverse manieren zichtbaar te maken. Bij een voorgenomen change is het eenvoudig om te bepalen welke applicaties hierdoor getroffen zouden kunnen worden, waardoor er proactief actie ondernomen kan worden in plaats van achteraf puinruimen. Dit geldt ook voor images. SparkleFlow kan aangeven welke packages in welke images zitten, zodat het duidelijk is of oude packages niet ongemerkt nog ergens in gebruik zijn.
 • Inzage kosten beheer applicaties.
  Aangezien SparkleFlow het hele proces automatisch monitort is het mogelijk om kosten berekeningen te integreren, zodat het heel eenvoudig wordt om aan te geven waar de grootste kostenposten zitten.