Welkom bij onze knowledgebase

< Alle onderwerpen
Print

Error omschrijving: An invalid or unknown table was specified.

Oplossing: Een beschadigd bestand heeft de installatie afgebroken.
Voorgestelde actie
Hernoem C:\Program Files\Common Files\InstallShield\.
Ga naar Start > Programmabestanden > Bureau-accessoires > Systeemwerkset > Schijfopruiming en ruim de tijdelijke internetbestanden op.
Herstart de computer.
Verwijder handmatig de inhoud van de map Temp.
Voer de installatie opnieuw uit.

Vorige Error code: 1626 – ERROR_FUNCTION_NOT_CALLED
Volgende Error code: 1629 – ERROR_DATATYPE_MISMATCH
Inhoudsopgave