Welkom bij onze knowledgebase

< Alle onderwerpen
Print

Error omschrijving: There was an error opening installation log file. Verify that the specified log file location exists and is writable.

Oplossing: Wanneer er geen pad opgegeven is voor de locatie van de logfile, wordt deze standaard in de %temp% folder geplaatst. Controleer of daar voldoende rechten zijn en of deze locatie beschikbaar is.

Vorige Error code: 1621 – ERROR_INSTALL_UI_FAILURE
Volgende Error code: 1623 – ERROR_INSTALL_LANGUAGE_UNSUPPORTED
Inhoudsopgave