Welkom bij onze knowledgebase

< Alle onderwerpen
Print

Error omschrijving: There was an error opening installation log file. Verify that the specified log file location exists and is writable.

Oplossing: Wanneer er geen pad opgegeven is voor de locatie van de logfile, wordt deze standaard in de %temp% folder geplaatst. Controleer of daar voldoende rechten zijn en of deze locatie beschikbaar is.

Inhoudsopgave