Welkom bij onze knowledgebase

< Alle onderwerpen
Print

Error omschrijving: ERROR_INSTALL_UI_FAILURE

Oplossing: Dit is een veelvoorkomend probleem dat wordt veroorzaakt doordat uw bestandsassociaties die zijn gekoppeld aan de Windows Installer Service niet goed geregistreerd staan.
Voer de volgende commando’s achtereenvolgens uit:

  1. “msiexec /unreg”
  2. “msiexec /regserver”
Inhoudsopgave