Welkom bij onze knowledgebase

< Alle onderwerpen
Print

Error omschrijving: This installation package could not be opened. Verify that the package exists and is accessible, or contact the application vendor to verify that this is a valid Windows Installer package.

Oplossing: In dit geval bevindt de .msi zich in een submap in de folder. De juiste verwijzing naar dit bestand in de opdrachtregel moet “submap\msi bestandsnaam.msi” zijn. Begin de verwijzing niet met “.\”. Dit kan ook de 1619-fout veroorzaken. De volledige opdrachtregel moet de volgende vorm hebben: msiexec.exe /i “submap\msi bestandsnaam.msi” /qn
Merk op dat in dit voorbeeld aanhalingstekens (“) zijn gebruikt omdat er een spatie in de bestandsnaam staat. Aanhalingstekens zijn niet nodig als er geen spatie in de pad- of bestandsnaam staat.

Inhoudsopgave