Welkom bij onze knowledgebase

< Alle onderwerpen
Print

Error omschrijving: Another installation is already in progress. Complete that installation before proceeding with this install.For information about the mutex, see _MSIExecute Mutex. Oplossing: Dit gebeurt wanneer er twee sessies van de MSI-installer worden uitgevoerd. Om dit probleem op te lossen, wacht u tot de andere toepassing klaar is met het uitvoeren van de MSI-installer voordat u de nieuwe installatie uitvoert. Doe het volgende: – Open Taakbeheer. – Ga naar het tabblad Processen. Zoek msiexec.exe in de lijst. Opmerking: als u meer dan één msiexec.exe-proces in de lijst vindt, is er nog een andere sessie actief. Wacht tot er nog maar één msiexec.exe-proces op de lijst staat. Voer de installatie opnieuw uit.

Vorige Error code: 1616 – ERROR_INVALID_FIELD
Volgende Error code: 1619 – ERROR_INSTALL_PACKAGE_OPEN_FAILED
Inhoudsopgave